Stacjonarne Żp

Żurawie Żp wykonywane są dla konkretnych specyficznych sytuacji. Udźwig i wysięg dostosowywane są do konretnych potrzeb. Ich prosta konstrukcja pozwala na ich łatwy demontaż i przenoszenie w inne miejsce pracy.

ŻP 200 3000 ko