Prowadnice

Prowadnica WPR 101

Przeznaczona jest dla mieszadeł szybko i średnioobrotowych o wadze do 100 kg.

Pozwala umieścić mieszadło na odpowiedniej głębokości i ustawić je pod odpowiednim kątem

w płaszczyźnie poziomej tj +,- 900.

Wyposażona jest w wciągarkę samohamowna z korbą bezpieczeństwa.

Wykonywana jest głównie ze stali wg AISI 304 lub AISI 316 dla zbiorników o głębokości do 6m.

W wykonani ze wspornikiem pośrednim dla zbiorników o głębokości 12m.

Elementem prowadzącym jest profil 50 x 50 lub 60 x 60.

WPR 2016

Do pobrania:

WPR 101 Karta katalogowa (PDF)

Blok WPR 101 (DWG)

 

Prowadnica PR 50

Prowadnica przeznaczona jest do ustalania pozycji mieszadeł zatapialnych z zaczepem ślizgowym na profilach o wymiarach 50×50 lub 60×60 mm. Prowadnica może być instalowana w zbiornikach o głębokości do 12 m. Umożliwia wygodny montaż i demontaż oraz uzyskanie zalecanego położenia mieszadła podczas pracy. Mieszadło można ustawić na dowolnej głębokości i i pod dowolnym kątem ustawianym co 50. Do ponoszenia i opuszczania mieszała na prowadnicy powinno się stosować jeden z żurawi typu ŻPR.

PR 50 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do pobrania:

PR 50 Karta katalogowa (PDF)

Mocowanie PR 50 Karta katalogowa (PDF)

Blok PR 50 (DWG)

 

Prowadnica PR 100
Prowadnica przeznaczona jest do ustalania pozycji mieszadeł zatapialnych o zaczepie ślizgowym na profilu kwadratowym o wymiarach 100×100 lub 80×80 mm w zbiornikach oczyszczalni ścieków. Można ją instalować w zbiornikach o głębokości do 12m. Umożliwia wygodny montaż i demontaż oraz uzyskanie zalecanego położenia mieszadła podczas pracy. Mieszadło można ustawić na dowolnej głębokości pod dowolnym kątem ustawianym co 50. Z prowadnicą powinien współpracować żuraw typu ŻPR.

PR 100 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do pobrania:

PR 100 Karta katalogowa (PDF)

Blok PR 100 (DWG)

 

Prowadnica PR/B 100

Służy do instalowania mieszadeł wolnoobrotowych tzw. bananowych.

Zastosowane podpory zapewniają dużą stabilność pracy układu prowadnica mieszadło.

Wykonywane są ze stali wg AISI 304 lub AISI 316.

PR B 100 zdjęcie

PR B 100