Biogazownie rolnicze

Ostatnie lata przyniosły szybki rozwój instalacji OZE (odnawialnych źródeł energii).

Biogazownie rolnicze po elektrowniach wiatrowych są drugim wytwórcą energii elektrycznej wśród OZE.

PROMA –Jacek Daniel, mając duże doświadczenie w produkcji i instalacji prowadnic do mieszadeł w komunalnych oczyszczalniach ścieków, łatwo mogła włączyć się do prac wyposażeniowych w biogazowniach rolniczych.

Biogazownie wykorzystują do produkcji biogazu przeróżne surowce, od odpadów poubojnych, odpadów przetwórstwa rolno-spożywczego po odpady roślinne i masę zieloną, jak np. kiszonkę z kukurydzy. Takie zróżnicowanie przetwarzanego surowca powoduje, że instalowane w fermentatorach biogazowi mieszadła szybkoobrotowe i wolnoobrotowe narażone są na duże obciążenia. Gaz wytwarzany w biogazowni, ze względu na swą agresywność, wymusza stosowanie materiałów najwyższej jakości i odporności na korozję.
W zbiornikach fermentatorów i w zbiornikach magazynowych stosuje się mieszadła szybkoobrotowe i wolnoobrotowe.
Firma PROMA wykonuje prowadnice do obydwu typów mieszadeł.
W prowadnicach do mieszadeł szybkoobrotowych stosujemy rozwiązania pozwalające na podnoszenie i opuszczanie mieszadła za pomocą wciągarki, znajdującej się na zewnątrz zbiornika, na ścianie lub na stropie. Dla zbiorników biogazowi, w których dostęp do mieszadeł musi być zapewniony przez strop, wykonujemy ponadto ocieplane gazoszczelne włazy.