Biogazownie rolnicze

Ostatnie lata przyniosły szybki rozwój instalacji OZE ( odnawialnych źródeł energii )

Biogazownie rolnicze po elektrowniach wiatrowych SA drugim wytwórcą energii elektrycznej wśród OZE.

PROMA –Jacek Daniel mając duże doświadczenie w produkcji i instalacji prowadnic do mieszadeł w komunalnych oczyszczalniach ścieków łatwo mogła włączyć się do prac wyposażeniowych w biogazowniach rolniczych.

Biogazownie wykorzystują do produkcji biogazu przeróżne surowce od odpadów poubojowych , odpadów przetwórstwa rolno-spożywczego po odpady roślinne i masę zielona jak np. kiszonkę z kukurydzy. Takie zróżnicowanie przetwarzanego surowca powoduje , że instalowane w fermentatorach biogazowi mieszadła szybkoobrotowe i wolnoobrotowe narażone są na duże obciążenia. Gaz wytwarzany w biogazowni , ze względu na swą agresywności wymusza stosowanie materiałów najwyższej jakości i odporności na korozję.
W zbiornikach fermentatorów i w zbiornikach magazynowych stosuje się mieszadła szybkoobrotowe i wolnoobrotowe. Do obydwu typów wykonujemy prowadnice.
W prowadnicach do mieszadeł szybkoobrotowych stosujemy rozwiązania pozwalające na podnoszenie i opuszczanie mieszadła za pomocą wciągarki znajdującej się na zewnątrz zbiornika na ścianie lub na stropie. Dla zbiorników biogazowi w których dostęp do mieszadeł musi być zapewniony przez strop wykonujemy ocieplane gazoszczelne włazy.